Oceňujeme váš záujem o naše internetové stránky a našu spoločnosť Alfa-R s.r.o. . Veľmi si vážime dôvery v nás a uznávame ako význam, ako aj povinnosť zaobchádzať s vašimi údajmi opatrne a chrániť tieto údaje pred zneužitím.

Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a prísne dodržiavame príslušné právne predpisy týkajúce sa ich ochrany. Osobné údaje sa zhromažďujú na webovej stránke iba v nevyhnutnej miere. V žiadnom prípade nie sú údaje predané alebo sprístupnené tretím osobám. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás bude informovať, akým spôsobom spracovávame vaše dáta.

Používaním našich webových stránok a ponúk súhlasíte s tým, že údaje, ktoré ste nám poskytli, môžu byť uložené, spracované alebo použité v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov.

Zber, spracovanie alebo použitie osobných údajov

Osobné informácie sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. Osobné údaje o vás zhromažďujeme, spracovávame alebo používame len vtedy, keď nám ich poskytnete dobrovoľne alebo so súhlasom a pokiaľ sa na ne vzťahuje zákon.

Môžete navštíviť naše webové stránky, bez toho aby ste nám hovorili, kto ste. Každý prístup na naše webové stránky a každá žiadosť o súbor uložený na našich webových stránkach sú zaznamenané. Toto protokolovanie sa týka len informácií, ktoré vám neumožňujú sa identifikovať. Sú zaznamenané nasledujúce údaje: Názov požadovaného súboru, dátum a čas žiadosti, množstvo prenesených dát, oznámenia úspešnej žiadosti, použitý webový prehliadač a požadujúce doménu. Logovanie slúži interným systémovým a štatistické účely a tieto údaje analyzujeme iba v anonymnej alebo pseudonymizované podobe. IP adresy žiadajúcich počítačov nie sú naším webom zhromažďované.

Webová stránka Alfa-R s.r.o. zhromažďuje a uchováva dáta v anonymnej podobe pre marketingové a optimalizačné účely pre použitie s analyzátorom (Google Inc. www.google.com/analytics). Užívateľské profily sú z týchto dát vytvorené pod pseudonymom a pre tento účel môžu byť použité súbory cookie. Údaje nebudú použité na identifikáciu návštevníkov na tomto webe a nebudú zhromažďované s ďalšími informáciami o nosiči pseudonymu. Môžete si kedykoľvek zmeniť nastavenie cookies na vašom webovom prehliadači.

V praxi budeme zhromažďovať iba také údaje, ktoré sú potrebné pre poskytovanie služieb, napríklad odpovede na vaše otázky alebo na vykonanie zmlúv medzi nami, ktoré budú uložené a šifrované na zabezpečených serveroch. Ak vás budeme žiadať o ďalšie údaje, ktoré nie sú povinné, jasne označíme tieto odpovede ako dobrovoľné.

Budú osobné údaje sprístupnené tretím stranám?

Prevod vašich údajov tretím stranám bude prebiehať len v rámci implementácie požadovaných služieb alebo v akomkoľvek inom prípade s vaším súhlasom. Prevod údajov týkajúcich sa vašej osoby na vládne subjekty alebo orgány bude prebiehať iba v prípadoch, keď to vyžaduje zákon.

Bezpečnosť

Ak zadáte osobné údaje, ako je vaše meno, adresa alebo číslo platobnej karty, budú tieto informácie prevedené šifrovaným spôsobom. Akonáhle nám vaše dáta odovzdáte, budú uložené na zabezpečenom serveri. Tým sa zabráni neoprávnenému prístupu k dátam. Naše bezpečnostné postupy sa neustále zlepšujú v súlade so súčasným technologickým vývojom.

Vyhradzujeme si právo spolupracovať s poskytovateľmi, ktorí prevádzkujú servery a riadi sa „zásadami bezpečného prístavu“, a preto zaručujú rovnakú úroveň ochrany dát uložených na ich serveroch, ktorá platí v rámci EÚ.

Vymazanie zhromaždených dát

Vymazanie zhromaždených údajov nastane, keď odvoláte súhlas so spracovaním týchto údajov, pokiaľ znalosti vašich dát už nebudú potrebné pre splnenie účelu, ktorý vedie na zhromažďovanie a spracovanie vašich dát, alebo ak spracovanie vašich údajov nie je povolené zákonom.

Sociálne siete

Na našich webových stránkach sú umiestnené pluginy z bežných sociálnych sietí. Ak použijete takýto plugin, vytvorí sa spojenie so servermi príslušné sociálne siete a informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach budú prenesené. Ak ste prihlásení k uvedenej sociálnej sieti, môžu byť tieto informácie prepojené sociálnou sieťou s vaším osobným profilom. Alfa-R s.r.o. nezodpovedá za prenos a spracovanie vašich dát prostredníctvom sociálnych sietí. Prečítajte si podmienky a zásady použitia príslušných sociálnych sietí.

Použitie súborov cookie

Naše webové stránky používajú tzv. Cookies na niekoľkých miestach. Poskytujú našu službu užívateľsky príjemnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a prístupné vaším prehliadačom. Väčšina použitých súborov cookie sú tzv. Cookies pre reláciu. Po návšteve sa automaticky vymažú. Súbory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy.

Samozrejme môžete navštíviť naše webové stránky bez použitia cookies. Ak chcete zabrániť ukladanie súborov cookie do počítača, môžete príslušnú možnosť deaktivovať v nastavení systému prehliadača. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať z počítača pomocou nastavení systému prehliadača.

Ochrana maloletých

Deti a mladiství s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony v zásade nemôžu bez predchádzajúceho súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu prevádzať na naše webové stránky žiadne osobné údaje. Alfa-R s.r.o. nebude v žiadnom prípade vedome zhromažďovať osobné údaje od detí alebo dospievajúcich s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, nebude používať tieto dáta v akejkoľvek forme alebo nebude tieto údaje odovzdávať tretím osobám bez súhlasu.

Adresár pre právo na informácie

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o uložených osobných údajoch, ich proveniencie a ich príjemcom, rovnako ako o rozsahu a účelu. Ďalej môžete požiadať o opravu nesprávnych údajov týkajúcich sa vašej osoby. Ak chcete získať informácie o uložených dátach alebo máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom nášho webu alebo nám napíšte priamo na alfar@alfar.sk